BILARD (1994)

 

Nota reżyserska „Bilard”

 

„Billard” na Gessnerallee w wykonaniu 

Teatru Cinema z Polski

 

Tamás Halász

Színház (Teatr) styczeń  2002

Wielki jesienny cykl w ruchu