OPOWIEŚĆ I PAMIĘĆ (2008)

Wojciech Wojciechowski Odsłuchiwanie i utrwalanie >>>>

Acco Theatre/ Izrael   &  Teatr Cinema/Polska

Ideą przedstawienia jest konfrontacja aktorów, biorących udział w spektaklu z dzieciństwem ich dziadków w ich krajach rodzinnych poprzez poszukiwania w osobistych pamiątkach, dokumentach. Jest to podróż w czasie przepełniona bólem, troską i szczęściem. Jest to spotkanie różnych kultur i wspólnej historii izraelskiej, palestyńskiej i polskiej.

Premiera: Acco Theatre Festival, Izrael, październik 2008.
Prezentacja na Jeleniogórskich Spotkaniach Teatralnych 2008
reżyseria, scenografia:
Zbigniew Szumski
dramaturgia:
Zbigniew Szumski,Moni Josef
konsultacja:
Yaroon Smadar

aktorzy:
Osnat Schnek
Jasmin Ferber
Małgorzata Walas-Antoniello
Izabela Terek-Jopkiewicz
Tadeusz Rybicki
Paweł Adamski

Projekt jest wpisany w plan imprez, które Instytut Adama Mickiewicza organizuje w ramach programu Polish Year in Israel 2008-2009.

Projekt jest współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

-------------------------------------

TALES AND MEMORY (2008)

Acco Theatre/ Israel   &  Teatr Cinema/Poland

The idea of the play is to confront the actors participating in the play with their grandparents' childhood in their homeland by investigating their personal mementoes . It is a journey in time full of pain, sorrow and happiness. This is a meeting point of different cultures and common history - Israeli
Palestinian and Polish.

the premiere: The Acco Festival, October 2008.
presentation at Jeleniogórskie Spotkania Teatralne 2008

stage setting and stage design: Zbigniew Szumski
playwright: Zbigniew Szumski, Moni Yosef
music: Katarzyna Klebba, Paweł Paluch
consultation: Yaroon Smadar

actors:
Osnat Shnek,
Jasmin Ferber
Małgorzata Walas-Antoniello
Izabela Terek-Jopkiewicz
Paweł Adamski
Tadeusz Rybicki

 

The project is a part of  the Polish Year in Israel 2008-2009  organized by the Institute of A.Mickiewicz.