Dom w Michałowicach_-_Państwo OPPAWSKI (ostatni przedwojenni wlaściciele)