Mariusz Mielęcki od 1956 roku zamieszkiwał: najpierw w Gdyni, gdzie się urodził, a już młode lata w Sopocie, gdzie zaczął malować. Uczestniczył w wielu wystawach w Niemczech i Holandii - w Polsce nie wystawiał, W roku 1992 przyjeżdża do Michałowic i tu pozostaje. Związuje się z Teatrem Cinema, pomagając w jego powstawaniu. Nie rezygnuje z malarstwa, tu powstaje ulubiony cykl nazwany „Gotyckimi snami", którego część zaprezentowana zostanie w Jeleniej Górze i po raz pierwszy w Polsce.

" G o t y c k i e   s n y "  60 x 90 cm technika mieszana

<----   1   2   3   4   5   6   7  8   9  10  11  12  ---->